• Till dig som individ

 • Livet har i dag ett högt uppdrivet tempo. Vi går på maxfart fysiskt och psykiskt, och marginalerna är inte stora om något oförutsett skulle hända.
   
  Livskriser, stressymtom, utbrändhet, depression eller ångest kan drabba alla människor. Att upptäcka att man befinner sig i en återvändsgränd är en svår och oväntad upplevelse för många.
   
  Kan man inte själv, eller med hjälp av vänner och anhöriga, ta sig ur svårigheterna, behöver man kvalificerad hjälp.
   
  Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi har de senaste åren uppmärksammats för goda behandlingsresultat. Vill du veta mer kan Du läsa SBU:s (Sjukvårdens berednings- och utvärderingsinstitut) genomgång av forskningsresultat om depressions- respektive ångestbehandling. Se länksamlingen! Där kan Du också beställa patientbroschyrer.