• Handledning

  • Du som arbetar med människor har stora krav på Dig att åstadkomma bästa möjliga resultat av resurserna. Arbetsredskapet är Du själv.
     
    Handledningen syftar till att Du ska utveckla metoder, få klar bild av processer och öka insikten om din egen roll i arbetet. Målet är ett effektivt arbete där energin går till rätt saker. Handledning är samtal mellan professionella där Du får stöd och hjälp att utveckla och må bättre i Din yrkesroll.
     
    Jag erbjuder handledning individuellt eller i grupp.