• Till dig som chef

  • Att vara chef eller arbetsledare i ett modernt företag i dag är oerhört krävande. Ingen chef behärskar allt. Det krävs av Dig att Du hela tiden utvecklar rollen. Du behöver människor omkring Dig med tillräckliga kunskaper och som Du kan lita på.
     
    Har Du behov av ett bollplank, någon att diskutera med, allmänt i ledarrollen, eller i någon speciell fråga, ex. missbruk, relationsproblem på jobbet? Eller behöver Ditt företag hjälp med policy när det gäller sociala frågor? 
     
    Jag kan ge Dig goda råd och handledning i konkreta fall, samt hjälpa till att lösa problemet till den enskildes och företagets bästa. Vill Du veta mer om Din personal, hur de ser på effektiviteten, hur den psykosociala miljön är?